Acasă

CLUBUL AMIRALILOR

Forumul Securitații Maritime, în parteneriat cu Forțele Navale Române, organizează în perioada 29-30 septembrie 2022

CONFERINȚA „DINAMICA ȘI COMPLEXITATEA SECURITĂȚII MARITIME A ROMÂNIEI”

Conferința se va desfășura în format online pe Cisco Webex Meetings


PROGRAM:

29.09.2022 Panel I

Geopolitică și geostrategie, provocări de securitate în zona Mării Negre și a Mediteranei;
Securitatea maritimă – securitate, securitate maritimă, securitate cibernetică, mediu;
Științe militare – strategie, artă operațională, tactică navală.
Relații maritime internaționale – politică și strategie maritimă, diplomație navală.


30.09.2022 Panel II

Linii strategice de dezvoltare a Marinei Civile;
Economie, operațiuni portuare, transport maritim.
Tehnici și tehnologii maritime.
Educația maritimă – tendințe și perspective;
Istorie, drept internațional public și drept maritim internațional.
Educație și cultură maritimă.


INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Forumul securitații maritime este un eveniment de informare și dezbatere publică, reprezentând o platformă de diseminare și comunicare publică în domeniile politicii navale, transportului maritim, securității și apărării. Prin cooperarea cu mediul profesional-instituțional, academic și de cercetare științifică, oferim oportunități de conectare și integrare în rețelele naționale de cunoaștere, diseminare și cooperare în domeniile politicii navale, transportului maritim, securității și apărării, în vederea dezvoltării de programe sinergice în domenii de interes comun.

Organizatorii conferinței îi invită pe toți cei interesați să participe la una dintre cele două secțiuni să completeze formularul de înscriere până la data de 10 august 2022.

Participanții au posibilitatea de a se înscrie cu o a doua lucrare științifică. Toate lucrările selectate de Comitetul științific vor fi publicate într-un volum al Conferinței, precum și în alte publicații ale partenerilor interesați.