Sari la conținut

Clubul Amiralilor

Forumul Securității Maritime

DESPRE NOI

Forumul Securității Maritime (utilizat în continuare cu acronimul “FSM”) reprezintă inițiativa stiințifică a CLUBULUI AMIRALILOR și este o platformă de creare și diseminare a cunoștințelor și informațiilor în domeniul securității maritime, care desfășoară activitate științifică și organizează evenimente de informare și dezbatere publică. FSM reprezintă, totodată, un mediu de diseminare și comunicare publică în domeniile politicilor navale, transportului naval, siguranței, securității maritime și apărării. Prin cooperarea cu mediul profesional-instituțional și mediul academic și de cercetare științifică, FSM oferă oportunități de conectare și integrare în rețelele naționale de cunoaștere, diseminare și cooperare în domeniile politicilor navale, dezvoltării Economiei Albastre, securității și apărării, siguranței, rezilienței maritime și transportului naval, în vederea dezvoltării de programe sinergice în ariile de interes. Forumul oferă expertiză de specialitate și desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul securității maritime, prin organizarea de conferințe și simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, informări deschise și webinar-uri, precum și alte tipuri de activități cu participare fizică, dar și în format on-line sau mixt.

În cadrul acestor activități vor fi prezentate analize strategice în domeniul maritim și domeniile conexe acestuia, analize de fenomen, proces sau stare, studii de caz la nivel global, regional sau local, prognoze pe termen mediu și lung, recomandări pentru politicile publice, mesaje pentru dezbateri și negocieri, precum și contribuții în domeniul istoriei navale, învățământului de marină, competitivității în afaceri, analizei de informații pentru afaceri și managementului riscurilor.

FSM se constituie într-un grup de reflexie (think tank) specializat în securitate maritimă, non-guvernamental și non-profit, care funcționează sub patronajul Asociației “Clubul Amiralilor”, al cărui scop general este acela de a desfășura activități de cercetare științifică avansată și de a organiza  evenimente de informare, dezbatere publică, prognoză și diseminare a cunoștințelor specifice domeniului securității maritime.

FSM își desfășoară activitatea pe trei direcții principale:

 • furnizarea expertizei de specialitate, în scopul fundamentării deciziilor referitoare la elaborarea și implementarea politicii și a strategiei maritime a României;
 • diseminarea cunoștințelor și informațiilor specifice în scopul punerii la dispoziția celor implicați, a problematicii securității maritime și a promovării culturii de securitate maritimă;
 • valorificarea oportunităților de parteneriat și cooperare cu toate entitățile implicate în domeniul securității maritime din țară sau cu organizații, cu preocupări similare, din alte state.

Forumul Securității Maritime publică lucrări, articole, sinteze sau studii din acest domeniu, în diverse medii de informare.

 • elaborarea de proiecte și studii de specialitate, analize strategice, studii de caz și prognoze pe termen mediu și lung și organizarea de activități de cercetare științifică prin care să contribuie la fundamentarea deciziilor privind politica și strategia maritimă a României;
 • organizarea și desfășurarea de activități de evaluare, analiză și prognoză a unor fenomene și procese de stare specifice domeniului maritim, sub formă de expertiză de specialitate, care să sprijine procesul decizional al instituțiilor care au responsabilități în acest domeniu și să asigure informarea comunității de afaceri, mediului academic și a publicului larg;
 • contribuții la formarea profesională a viitoarelor generații de specialiști și factori de decizie, precum și promovarea culturii de securitate maritimă, prin organizarea de conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, informări și webinar-uri etc.;
 • contribuții la realizarea și consolidarea cooperării interinstituționale și internaționale în domeniu, prin promovarea de acțiuni în parteneriat cu reprezentanți ai instituțiilor care își desfășoară activitatea în domeniul securității maritime din România sau străinătate.

FSM va edita o publicație de specialitate, în format tipărit și/sau on-line, pentru diseminarea rezultatelor activităților de cercetare științifică și a concluziilor rezultate din studiile, analizele și prognozele elaborate, precum și din conferințele și celelalte forme de interacțiune organizate.

 • sesiuni de informare cu participare deschisă;
 • dezbateri cu invitați speciali;
 • seminarii de specialitate;
 • evenimente speciale cu caracter cultural, istoric etc.;
 • conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice;
 • activități și exerciții tip „Datathon”.

FSM își propune ca finalitatea demersurilor din fiecare an să se concretizeze în elaborarea și publicarea unui studiu.

 • Geopolitică și geostrategie
 • Securitate Maritimă (securitate, siguranță maritimă, securitate cibernetică, securitate mediu)
 • Prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere
 • Relații Internaționale Maritime (politici și strategii maritime, diplomație navală)
 • Economie, exploatări portuare, transport maritim
 • Tehnică și tehnologii maritime
 • Științe Militare (strategie, artă operativă, tactică navală)
 • Istorie, drept internațional public și drept maritim internațional
 • Educație și cultură maritimă
Scroll to Top