Sari la conținut

Sponsori

Clubul Amiralilor

Forumul Securității Maritime

SPONSORI

SCRISOARE DE SPONSORIZARE

Stimată doamnă/stimate domn,

Forumul Securității Maritime (utilizat în continuare cu acronimul “FSM”) este o platformă de creare și diseminare a cunoștințelor și informațiilor în domeniul securității maritime, care desfășoară activitate științifică și organizează evenimente de informare și dezbatere publică. FSM reprezintă, totodată, un mediu de diseminare și comunicare publică în domeniile politicilor navale, transportului naval, siguranței, securității maritime și apărării.

Prin cooperarea cu mediul profesional-instituțional și mediul academic și de cercetare științifică, FSM oferă oportunități de conectare și integrare în rețelele naționale de cunoaștere, diseminare și cooperare în domeniile politicilor navale, dezvoltării Economiei Albastre, securității și apărării, siguranței, rezilienței maritime și transportului naval, în vederea dezvoltării de programe sinergice în ariile de interes.

Forumul oferă expertiză de specialitate și desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul securității maritime, prin organizarea de conferințe și simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, informări deschise și webinar-uri, precum și alte tipuri de activități cu participare fizică, dar și în format on-line sau mixt.

Ne dorim ca acest Forum să devină un catalizator al unor soluții științifice vizionare în domeniul naval, identificate local, regional și global, să ofere viziuni asupra viitorului și tendințelor din domeniul naval, în contextul național, regional și global al afacerilor navale militare, guvernamentale și civile. Concluziile Forumului vor fi supuse atenției factorilor de decizie, comunităților de afaceri, mediul academic, dar și publicului larg.

Fondurile provenite din sponsorizări, vor fi utilizate pentru organizarea de conferințe, editarea broșurilor de prezentare a Forumului, dar și a lucrărilor de cercetare științifică ce vor fi publicate de Editura Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”.

Pentru cunoașterea societății dumneavoastră, vor fi incluse în broșură și culegerea de articole, referințe privind sponsorizarea, iar pe timpul activităţilor desfășurate (la începere și terminare) vor fi amintiți sponsorii, în ordinea contribuției.

Pe site-ul Forumului, la pagina sponsori, vor fi postate siglele sponsorilor care la accesare deschid site-tul acestora, vor fi postate clipuri de promovare ale sponsorilor, care de asemenea vor rula înaintea începerii lucrărilor, dar și pe parcursul pauzelor. Site-ul Forumului este public, conferind sponsorilor posibilitatea de a fi cunoscuți și promovați la vizualizarea acestuia.

În cazul în care aveți disponibilitatea sponsorizării Forumului, vă rugăm să ne comunicați decizia dumneavoastră, prin email sau telefon, accesând pagina Contact a forumului.

Cu aleasă considerație,
Președintele Forumului Securității Maritime
Amiral (rtr.) dr. Aurel POPA

Formular intenție sponsor

Către: contact@forumulsecuritatiimaritime.ro

Scroll to Top