Sari la conținut

APARITII EDITORIALE

  • Articol

VA SEMNALAM APARITIA  TRATATULUI DE SECURITATE MARITIMA

AVAND CA AUTORI :

Pe Domnii Amiral ( rtr) dr. Gheorghe MARIN si Cam. fl. (rtr) dr. Romulus HALDAN

Lucrarea conține 804 pagini și este structurată pe șapte capitole:

CAPITOLUL I – CONCEPTUL DE SECURITATE MARITIMĂ – care abordează elementele teoretice ale conceptului de securitate maritimă, propunând noi definiri sau redefiniri ale elementelor ce constituie securitatea maritimă, precum și viziunea autorilor asupra securității maritime;

CAPITOLUL II – PERICOLE ȘI AMENINȚĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII MARITIME – unde se face o prezentare completă și detaliată a acestora, cu definiții elaborate de către autori, multe dintre pericolele și amenințările prezentate fiind o premieră absolută în literatura de specialitate;

CAPITOLUL III – ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE IMPLICATE ÎN PROMOVAREA ȘI ASIGURAREA SECURITĂȚII MARITIME – STRUCTURI, DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI ABORDĂRI CONCEPTUALE – prezintă în mod amănunțit și se analizează activitatea a opt organizații internaționale care au activități în domeniul securității maritime, iar ceea ce privește ONU, sunt analizate trei dintre organizațiile din structura acesteia, în principal, acordându-se un spațiu considerabil Organizației Maritime Internaționale (IMO). Analiza este urmată de concluzii și propuneri de completare sau modificare a unor acte normative extrem de importante, cum ar fi Convenția asupra dreptului mării (1982);

CAPITOLUL IV – SECURITATEA MARITIMĂ – ABORDĂRI NAȚIONALE, prezintă în mod analitic modul cum este abordată problema securității în cazul unor țări care sunt mari puteri maritime, puteri maritime majore (regionale), puteri maritime naționale și ca element distinct, analiza acestui aspect la nivelul continentului Africa). În total, sunt analizate 10 state.

CAPITOLUL V- SECURITATEA MARITIMĂ LA MAREA NEAGRĂ. PERSPECTIVE CONCEPTUALE ALE ȚĂRILOR CU IEȘIRE LA MAREA NEAGRĂ – prezintă și analizează în mod amănunțit modul cum este abordată securitatea maritimă de către țările cu ieșire la Marea Neagră, dar și de către organizațiile regionale implicate în securitatea maritimă a Mării Negre;

CAPITOLUL VI – VIZIUNEA ROMÂNIEI PRIVIND SECURITATEA MARITIMĂ – prezintă și analizează activitatea în domeniu a tuturor structurilor implicate în securitatea maritimă, documentele elaborate în acest sens, structura organizatorică ți atribuțiile specifice acestor structuri. Sunt avute în vedere 5 structuri naționale implicate, iar în cazul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sunt

prezentate și analizate toate structurile sale componente care au legătură cu securitatea maritimă (11 structuri la nivel național, precum și zecile de structuri regionale sau locale subordonate). Analiza este însoțită de concluzii și propuneri.

CAPITOLUL VII – CONCLUZII – pe parcursul a 26 de pagini face o sinteză a concluziilor din întreaga lucrare și vine cu propuneri la nivel sistem, pentru îmbunătățirea activității naționale în domeniul securității maritime.

Lucrarea conține 300 de figuri explicative complexe, care au ca scop atât reducerea volumului lucrării, dar și înțelegerea mai ușoară a noțiunilor și informațiilor prezentate. Peste 90% din aceste figuri explicative sunt creația proprie a autorilor.

Lista bibliografică este imaginea exactă a volumului mare de informații studiate și analizate pentru realizarea acestei lucrări (40 de pagini de bibliografie, care includ 240 de lucrări de autor, 179 de documente oficiale ale unor organizații naționale, regionale și țări, 50 de lucrări fără autor specificat, apărute în diferite publicații și în mass media, 12 documente ale unor organizații, forumuri și instituții independente și 343 de site-uri, majoritatea aparținând organizațiilor internaționale, zonale sau unor state. Elaborarea lucrării a presupus traducerea, cu forțe proprii, a diferitelor documente și informații despre securitatea maritimă, din peste 12 limbi (engleză, franceză, rusă, italiană, spaniolă, germană, poloneză, bulgară, ucraineană, turcă, georgiană, sud africană, indiană etc.)

La finalizarea lucrării, am prezentat conținutul acesteia unor specialiști de prestigiu în domeniul securității maritime, nu unor ocupanți vremelnici de funcții bine plătite. Lucrarea s-a bucurat de apreciere unanimă și sugestiile celor care au făcut aceste aprecieri se regăsesc în lucrare.

Coautor: Romulus HALDAN

Etichete:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top