Sari la conținut

Importanța Politicii și a Strategiei de Securitate Națională

 • Articol

O PERSPECTIVĂ PRIVIND PROCESUL DE ELABORARE ȘI IMPLEMENTARE A STRATEGIEI NAȚIONALE DE SECURITATE MARITIMĂ-Autor: Dr. Sorin LEARSCHI[1]

Continut aparut in Studiu FSMReziliența maritimă a României în era amenințărilor hibride și importanța unei strategii de securitate maritimă

Politica și strategia de securitate națională reprezintă fundamentul pentru protejarea intereselor și asigurarea stabilității unei națiuni. Într-o lume caracterizată de amenințări complexe și în continuă evoluție, dezvoltarea unei abordări integrate și coerente a securității naționale devine crucială.

O Românie funcțională înseamnă o țară sigură, care oferă cetățenilor săi toate condițiile necesare pentru a duce un trai mai bun, în deplină siguranță și care își protejează identitatea, valorile, patrimoniul și resursele, precum și parametrii statului de drept.

Politica de securitate națională, alături de politica externă, se constituie într-una dintre politicile publice[2] a căror elaborare și punere în practică constituie prerogativa constituțională și legală a Președintelui României.

Importanța Politicii și a Strategiei de Securitate Națională: protejarea intereselor și stabilității națiunii

Politica de securitate națională se referă la setul de principii, obiective și orientări adoptate de către guvern pentru a asigura securitatea și bunăstarea națiunii. Aceasta implică identificarea și gestionarea riscurilor și amenințărilor interne și externe, precum și promovarea intereselor și valorilor naționale.

Strategia de securitate națională este un document care traduce politica de securitate în acțiuni concrete și planuri de implementare. Aceasta stabilește prioritățile, obiectivele și modalitățile de acțiune, pentru protejarea și  promovarea[3] securității naționale într-o manieră coerentă și integrată.

Protejarea intereselor și suveranității naționale

Politica și strategia de securitate națională joacă un rol esențial în protejarea intereselor și suveranității unei națiuni. Ele vizează identificarea și evaluarea amenințărilor la adresa integrității teritoriale, economice, politice și sociale a unei țări. Prin adoptarea măsurilor adecvate, se urmărește menținerea suveranității și protejarea intereselor cheie ale națiunii.

O politică și o strategie de securitate națională bine dezvoltate permit identificarea, evaluarea și gestionarea eficientă a riscurilor și amenințărilor cu care se confruntă o națiune. Acestea pot include amenințări militare, terorism, criminalitate transfrontalieră, dezastre naturale, cyberspionaj sau atacuri cibernetice. Prin abordări preventive, reactive și pro-active, securitatea națională devine mai solidă și mai adaptată la provocările actuale.

O abordare coerentă și eficientă a securității naționale contribuie la crearea unui mediu stabil și sigur pentru dezvoltare economică, progres social și bunăstare generală. Prin protejarea infrastructurii critice, a sistemelor financiare, a resurselor naturale și a mediului înconjurător, securitatea națională facilitează creșterea durabilă și protejează interesele economice ale unei națiuni.

Politica și strategia de securitate națională nu se limitează doar la nivel național, ci implică și cooperarea internațională. Într-o lume interconectată, amenințările transfrontaliere, cum ar fi terorismul, schimbările climatice, proliferarea armelor nucleare și pandemiile, necesită o abordare comună și colaborativă. Prin stabilirea parteneriatelor și promovarea cooperării regionale și internaționale, o națiune poate consolida capacitățile sale de securitate și poate răspunde mai eficient la provocările comune.

Politica și strategia de securitate națională nu pot fi implementate fără implicarea și responsabilitatea cetățenilor. Fiecare individ are un rol de jucat în protejarea securității naționale, prin respectarea legilor și normelor, raportarea activităților suspecte și promovarea valorilor și intereselor naționale. Educația și conștientizarea publică joacă, de asemenea, un rol important în crearea unei culturi a securității naționale și în sprijinirea eforturilor guvernamentale.

Politica de securitate națională nu poate fi expresia voinței unei singure persoane, deși este rezultatul unui proces care se materializează prin atribuțiile Președintelui României. Aceasta trebuie să fie, cel puțin la nivel de principiu, construită pe valori și repere fundamentale, expresia consensului și efortului național comun.

Dar, așa cum cerea Voltaire, înaintea oricărei dezbateri academice[4], definirea termenilor este esențială.

Inițial va trebui să pornim analiza de la clarificarea principalilor algoritmi de întrebuințare practică a acestor concepte: strategie maritimă, strategie de securitate maritimă, politică maritimă etc.

Se pune întrebarea: care este ierarhic superioară – politica sau strategia? Și pornim o scurtă analiză a conceptelor generale!

În Tabelul nr. 1, utilizând un set de elemente de comparație, se pot observa principalele diferențe și mai ales rolul de subordonare și derivare a Strategiei față de Politică:

Criteriu comparațiePoliticăStrategie
IerarhiePolitica este principiul director, stabilit anterior, care ajută luarea de  decizii logice.Strategia este un plan cuprinzător, derivat din politică, realizat pentru îndeplinirea obiectivelor organizaționale.
Ce reprezintăPrincipiul acțiuniiPlan de acțiune
FlexibilitateFixă, dar permite situații excepționaleFlexibilă
FinalitateDecizieAcțiune
NivelManagement de nivel superiorManagementul nivelului superior și managementul nivelului mediu

Tabelul nr. 1 – Analiză comparativă între politică și strategie

Compararea rolului politicii și al strategiei naționale în asigurarea securității naționale

Politica și strategia națională de securitate sunt două concepte interconectate și complementare care joacă roluri distincte în asigurarea securității naționale. Vom analiza și compara rolurile acestor două elemente esențiale și vom evidenția importanța lor în protejarea intereselor și prosperității unei națiuni.

Politica națională de securitate stabilește direcția generală și orientarea strategică în ceea ce privește securitatea națională. Ea reprezintă expresia voinței politice a unei națiuni și cuprinde valorile, obiectivele și prioritățile fundamentale. Politica națională oferă un cadru general și stabil în care strategia națională se dezvoltă și se implementează.

Strategia națională de securitate se concentrează pe transformarea politicii în acțiuni concrete și planuri de implementare. Ea identifică amenințările și riscurile specifice, stabilește obiective și propune măsuri și resurse necesare pentru atingerea acestora. Strategia națională oferă detalii și claritate în abordarea securității naționale.

Politica națională de securitate este, în general, mai stabilă și mai puțin supusă schimbărilor, reflectând valorile și direcțiile pe termen lung ale unei națiuni. Ea poate servi ca un ghid de bază în gestionarea securității naționale și poate fi mai puțin susceptibilă la schimbările rapide din mediul de securitate.

Strategia națională de securitate este mai flexibilă și adaptabilă. Aceasta poate fi revizuită și actualizată periodic pentru a răspunde noilor amenințări, provocări și schimbări din mediul de securitate. Strategia națională poate ajusta prioritățile și acțiunile pe termen scurt și mediu, asigurând astfel o abordare mai dinamică și cu un răspuns mai rapid.

Politica națională de securitate servește drept bază și orientare pentru implementarea măsurilor de securitate națională. Ea oferă direcția generală și stabilitate pentru diferitele instituții și departamente implicate în securitatea națională. Politica națională de securitate are un rol mai amplu și este responsabilă de stabilirea valorilor, obiectivelor și priorităților generale. Ea stabilește cadrul general în care strategiile specifice pot fi dezvoltate și implementate.

Strategia națională de securitate se concentrează pe transformarea politicii în acțiuni concrete și planuri de implementare. Ea dezvoltă strategii și politici specifice în diverse domenii, cum ar fi apărarea, securitatea cibernetică, contraterorismul sau securitatea economică. Strategia națională oferă detalii și mecanisme specifice pentru atingerea obiectivelor politicii naționale.

Politica națională de securitate reprezintă un cadru pe termen lung și este supusă revizuirii și actualizării periodice. Ea poate fi ajustată în funcție de schimbările majore în mediul de securitate sau de noile priorități naționale. Evaluarea și ajustarea politicii naționale sunt esențiale pentru a rămâne relevante și eficiente în fața provocărilor în continuă schimbare.

Strategia națională de securitate este mai flexibilă și se adaptează la schimbările pe termen scurt și mediu din mediul de securitate. Ea permite evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea planurilor de acțiune în consecință. Strategia națională poate fi revizuită pentru a aborda noile amenințări și provocări, asigurând astfel coerența și eficiența în gestionarea securității naționale.

Strategia este un plan ales pentru atingerea obiectivelor organizaționale. Este o combinație de intenții și acțiuni bine gândite care duc spre poziția sau destinația dorită. Este un plan unificat și integrat realizat pentru atingerea obiectivelor de bază precum:

 • eficacitate;
 • tratarea evenimentelor și a problemelor;
 • profitarea de oportunități;
 • utilizarea completă a resurselor;
 • face față amenințărilor.

O strategie este o combinație de mișcări proiectate flexibil[5], adoptată de stat. Caracteristicile unei strategii sunt următoarele:

 • trebuie să fie formulată de managementul de nivel superior. Cu toate acestea, sub-strategiile pot fi realizate de managementul nivelului mediu;
 • trebuie să aibă o perspectivă de lungă durată;
 • trebuie să fie de natură dinamică;
 • scopul principal este de a depăși situațiile incerte;
 • trebuie să fie făcută într-un asemenea mod, pentru a utiliza cât mai bine resursele.

Politica este considerată un set de principii și reguli[6] care direcționează deciziile organizației.

Politicile sunt încadrate de managementul de nivel superior al organizației pentru a servi drept ghid pentru luarea deciziilor operaționale. Este util în evidențierea regulilor, valorii și credințelor organizației. Pe lângă aceasta, acționează ca bază pentru ghidarea acțiunilor.

Politicile sunt concepute[7], luând avizul și viziunea generală a unui număr de oameni din organizație cu privire la orice situație. Sunt realizate din experiență și înțelegere de bază. În acest fel, persoanele care intră în raza de aplicare a unei astfel de politici vor fi de acord complet asupra punerii în aplicare a acesteia.

Politicile ajută conducerea să determine ce trebuie făcut într-o anumită situație. Acestea trebuie aplicate în mod constant pe o perioadă lungă de timp, pentru a evita discrepanțele și suprapunerile.

Politica națională și strategia națională de securitate sunt două elemente esențiale în asigurarea securității naționale. Politica națională stabilește direcția generală și prioritățile, oferind un cadru stabil și coerent. În schimb, strategia națională transformă politica în acțiuni concrete, dezvoltând planuri de implementare și politici specifice. Politica are un caracter mai stabil și pe termen lung, în timp ce strategia este mai adaptabilă și flexibilă. Evaluarea și ajustarea sunt necesare atât la nivelul politicii, pentru a reflecta schimbările majore, cât și la nivelul strategiei, pentru a se adapta la evoluțiile pe termen scurt și mediu. Prin coordonarea și integrarea acestor două elemente, o națiune poate asigura protecția și prosperitatea sa pe termen lung.

Compararea politicii maritime cu strategia maritimă – coordonarea eforturilor pentru dezvoltarea și securitatea maritimă

Politica maritimă și strategia maritimă sunt două concepte esențiale în gestionarea dezvoltării și securității maritime. Într-o lume interconectată și dependentă de resursele și mediul marin, aceste două elemente joacă un rol crucial în coordonarea eforturilor și în asigurarea unei abordări cuprinzătoare și eficiente a provocărilor și oportunităților din domeniul maritim. În continuare, vom explora și compara politica maritimă și strategia maritimă, evidențiind diferențele și importanța lor în dezvoltarea și securitatea maritimă.

Politica maritimă reprezintă orientările și obiectivele generale ale unei națiuni în ceea ce privește mediul și resursele maritime. Aceasta stabilește direcția strategică și oferă un cadru general pentru dezvoltarea și securitatea maritimă. Politica maritimă este în mare măsură orientată spre valorile și interesele naționale pe termen lung și furnizează ghidare și coordonare pentru diferitele agenții și sectoare implicate în domeniul maritim.

Politica maritimă stabilește prioritățile și obiectivele generale ale unei națiuni în ceea ce privește dezvoltarea și securitatea maritimă. Acestea pot include dezvoltarea economică durabilă, protecția mediului marin, securitatea navigației, promovarea cooperării regionale și internaționale, precum și gestionarea eficientă a resurselor marine.

Politica maritimă implică coordonarea și integrarea diferitelor agenții și sectoare, cum ar fi transportul naval, pescuitul, turismul, cercetarea științifică și securitatea maritimă. Aceasta asigură abordarea coerentă și sinergică a dezvoltării și securității maritime, evitând fragmentarea și conflictele de interese.

Strategia maritimă se concentrează pe transformarea politicii maritime în acțiuni concrete și planuri de implementare. Ea furnizează o direcție specifică și operațională pentru dezvoltarea și securitatea maritimă. Strategia maritimă este axată pe aspectele practice și tehnice, oferind un cadru de acțiune detaliat pentru atingerea obiectivelor politicii maritime.

Strategia maritimă dezvoltă planuri și politici specifice în diverse domenii ale dezvoltării și securității maritime. Aceasta include planificarea dezvoltării porturilor și infrastructurii maritime, măsuri de protecție a mediului marin, strategii de gestionare a resurselor marine, programe de combatere a pirateriei și contrabandei, precum și cooperare regională și internațională în domeniul maritim.

Strategia maritimă implică evaluarea constantă a progresului și rezultatelor obținute în implementarea planurilor și politicii maritime. Aceasta permite identificarea provocărilor și amenințărilor emergente, precum și ajustarea planurilor și politicii, pentru a răspunde eficient la schimbările din mediul maritim. Evaluarea și ajustarea periodică sunt esențiale pentru menținerea relevanței și eficienței strategiei maritime.

Interacțiunea dintre politica maritimă și strategia maritimă

Politica maritimă și strategia maritimă sunt strâns legate și interdependente. Politica maritimă stabilește direcția generală și obiectivele, în timp ce strategia maritimă transformă aceste obiective în acțiuni concrete și planuri de implementare. Politica maritimă furnizează cadrul general și orientarea strategică pentru strategia maritimă, în timp ce strategia maritimă oferă detaliile și mecanismele specifice pentru atingerea obiectivelor politicii maritime.

Coerența și coeziunea dintre politica maritimă și strategia maritimă sunt cruciale pentru asigurarea unei abordări cuprinzătoare și eficiente a dezvoltării și securității maritime. Politica maritimă oferă direcția și prioritățile, în timp ce strategia maritimă se ocupă de implementarea practică și operațională a acestora. Coordonarea și integrarea dintre diferitele agenții și sectoare sunt esențiale pentru a asigura coerența și eficiența în gestionarea resurselor și a securității maritime.

Politica maritimă și strategia maritimă sunt elemente complementare și esențiale în gestionarea dezvoltării și securității maritime. Politica maritimă stabilește obiectivele și prioritățile generale, furnizând cadrul strategic și orientările, în timp ce strategia maritimă transformă aceste obiective în acțiuni concrete și planuri de implementare. Coerența și coordonarea dintre aceste două concepte sunt cruciale pentru asigurarea unei abordări cuprinzătoare și eficiente a dezvoltării și securității maritime. Prin integrarea și colaborarea între diferitele agenții și sectoare, o națiune poate atinge dezvoltarea sustenabilă și securitatea în domeniul maritim, valorificând resursele și protejând mediul marin.

Politica maritimă oferă direcția strategică pe termen lung și stabilește prioritățile națiunii în ceea ce privește dezvoltarea și securitatea maritimă. Aceasta ia în considerare aspecte precum exploatarea resurselor marine, protecția mediului marin, dezvoltarea infrastructurii portuare, promovarea comerțului maritim și cooperarea internațională. Politica maritimă este un instrument de planificare și orientare strategică, care asigură o abordare coerentă și sustenabilă în gestionarea activităților maritime.

Pe de altă parte, strategia maritimă se concentrează pe aspectele practice și operaționale ale implementării politicii maritime. Aceasta traduce obiectivele și prioritățile politicii în acțiuni concrete și planuri de implementare. Strategia maritimă implică dezvoltarea unor strategii și tactici specifice în diverse domenii, cum ar fi transportul naval, securitatea maritimă, pescuitul, turismul maritim și cercetarea științifică. Aceasta implică identificarea resurselor și capacităților necesare, alinierea cu resursele disponibile și implementarea eficientă a planurilor.

Interacțiunea dintre politica maritimă și strategia maritimă este esențială pentru asigurarea succesului în domeniul maritim. Politica maritimă oferă direcția și obiectivele, iar strategia maritimă se ocupă de implementarea acestora. Politica maritimă stabilește contextul general și obiectivele pe termen lung, în timp ce strategia maritimă se asigură că aceste obiective sunt realizate printr-o planificare și implementare eficientă.

Coerența și sincronizarea dintre politica maritimă și strategia maritimă sunt cruciale pentru a obține rezultate eficiente și sustenabile. O abordare integrată și coordonată între diferitele agenții guvernamentale, sectorul privat și alte părți interesate este esențială pentru atingerea obiectivelor stabilite în politica maritimă și pentru adaptarea la schimbările din mediul maritim.

În concluzie, politica maritimă și strategia maritimă sunt concepte interdependente și complementare în gestionarea dezvoltării și securității maritime. Politica maritimă oferă direcția și obiectivele generale, iar strategia maritimă se concentrează pe implementarea acestora prin acțiuni concrete și planuri de implementare. Coordonarea și integrarea acestor două concepte sunt cruciale pentru asigurarea unei abordări coerente, eficiente și durabile a dezvoltării și securității în domeniul maritim

Compararea politicii navale cu strategia navală

Politica navală și strategia navală sunt două concepte esențiale în gestionarea dezvoltării și securității maritime. Într-o lume interconectată și dependentă de resursele și mediul marin, aceste două elemente joacă un rol crucial în coordonarea eforturilor și în asigurarea unei abordări cuprinzătoare și eficiente a provocărilor și oportunităților în domeniul naval. In continuare vom explora și compara Politica Navală și Strategia Navală, evidențiind diferențele și importanța lor în dezvoltarea și securitatea maritimă.

Politica navală reprezintă orientările și obiectivele generale ale unei națiuni în ceea ce privește forțele navale și activitățile maritime. Aceasta stabilește direcția strategică și oferă un cadru general pentru dezvoltarea și securitatea navală. Politica navală se concentrează pe utilizarea forțelor navale în scopul protejării intereselor naționale, asigurării securității maritime și promovării stabilității regionale.

Politica navală stabilește prioritățile și obiectivele generale ale unei națiuni în ceea ce privește forțele navale. Acestea pot include protecția coastelor și a frontierelor maritime, asigurarea libertății navigației, participarea la operațiuni umanitare și de menținere a păcii, promovarea cooperării regionale și internaționale în domeniul naval, precum și dezvoltarea capacităților și tehnologiilor maritime.

Politica Navală implică planificarea și bugetarea resurselor necesare pentru dezvoltarea și funcționarea forțelor navale. Aceasta include alocarea de fonduri pentru construcția și modernizarea navelor, instruirea și pregătirea personalului naval, precum și pentru operațiunile și misiunile maritime.

Strategia navală se concentrează pe utilizarea și implementarea politicii navale în acțiuni concrete și planuri de implementare. Ea furnizează o direcție specifică și operațională pentru dezvoltarea și securitatea navală. Strategia navală este axată pe aspectele practice și tactice ale utilizării forțelor navale pentru a atinge obiectivele politicii navale.

Strategia navală implică planificarea operațională a forțelor navale în vederea atingerii obiectivelor politicii navale. Aceasta include stabilirea strategiilor și tacticii pentru utilizarea eficientă a resurselor navale în diverse scenarii și situații. Planificarea operațională abordează aspecte precum desfășurarea navelor și echipajelor în diferite teatre de operațiuni, coordonarea cu alte ramuri ale forțelor armate și colaborarea cu partenerii internaționali.

Strategia navală se concentrează și pe dezvoltarea și modernizarea capacităților și tehnologiilor navale necesare pentru a îndeplini obiectivele politicii navale. Aceasta include identificarea și achiziționarea de nave, submarine, aeronave echipate pentru operațiuni navaleși alte echipamente specifice, precum și adoptarea de tehnologii avansate în domeniul comunicațiilor, senzorilor și sistemelor de apărare.

Interacțiunea dintre politica navală și strategia navală

Politica navală și strategia navală sunt strâns legate și se influențează reciproc în abordarea dezvoltării și securității maritime. Politica navală furnizează direcția generală și obiectivele, iar strategia navală transformă aceste obiective în acțiuni concrete și planuri de implementare.

Coerența și coeziunea dintre politica navală și strategia navală sunt esențiale pentru asigurarea unei abordări cuprinzătoare și eficiente a dezvoltării și securității maritime. Politica navală stabilește prioritățile și obiectivele generale, furnizând cadrul strategic și orientările. Strategia navală se ocupă de implementarea practică și operațională a acestor obiective, prin dezvoltarea de planuri și tactici specifice.

O coordonare eficientă dintre diferitele niveluri de decizie și agențiile implicate în politica navală și strategia navală este crucială. Integrarea eforturilor și colaborarea dintre diferitele componente ale forțelor navale, agenții guvernamentale și partenerii internaționali asigură o abordare coerentă și sinergică pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Politica navală și strategia navală sunt elemente complementare și esențiale în gestionarea dezvoltării și securității maritime. Politica navală stabilește direcția și obiectivele generale, furnizând  cadrul strategic și orientările. Strategia navală se ocupă de implementarea acestor obiective prin planificare operațională și utilizarea eficientă a resurselor navale. Coerența și coordonarea dintre aceste două concepte sunt cruciale pentru asigurarea unei abordări cuprinzătoare, eficiente și durabile a dezvoltării și securității în domeniul naval. Prin integrarea și colaborarea între diferitele agenții și sectoare, o națiune poate atinge dezvoltarea și securitatea maritimă într-un mod sinergic și sustenabil.

Politica navală și strategia navală se completează reciproc și sunt interdependente în îndeplinirea obiectivelor maritime ale unei națiuni. Politica navală stabilește direcția generală și obiectivele pe termen lung în ceea ce privește utilizarea resurselor maritime și protejarea intereselor naționale. Aceasta poate include aspecte precum apărarea coastelor și frontierelor maritime, securitatea navigației, exploatarea resurselor marine, promovarea comerțului maritim și protecția mediului marin.

Pe de altă parte, strategia navală se concentrează pe implementarea practică a politicii navale prin planificarea și coordonarea acțiunilor navale. Aceasta implică dezvoltarea de strategii și tactici specifice pentru a atinge obiectivele stabilite în politica navală. Strategia navală poate include aspecte precum desfășurarea de nave și echipaje, instruirea personalului naval, cooperarea cu alți actori internaționali și utilizarea tehnologiei maritime avansate.

Diferența principală dintre politica navală și strategia navală constă în nivelul de detaliu și focalizare a acestora. Politica navală oferă o perspectivă mai amplă și strategică, în timp ce strategia navală se concentrează mai mult pe aspectele operaționale și tactice. Politica navală stabilește direcția generală și obiectivele pe termen lung, în timp ce strategia navală traduce aceste obiective în acțiuni concrete și planuri de implementare.

Cu toate acestea, politica navală și strategia navală sunt interdependente și se influențează reciproc. Politica navală oferă  cadrul și orientarea pentru dezvoltarea și securitatea maritimă, în timp ce strategia navală asigură implementarea eficientă a politicii navale prin planificare și coordonare. Ele lucrează împreună pentru a realiza dezvoltarea și securitatea maritimă a unei națiuni.

În concluzie, politica navală și strategia navală sunt două concepte interdependente și complementare în gestionarea dezvoltării și securității maritime. Politica navală furnizează direcția și obiectivele generale, în timp ce strategia navală se concentrează pe implementarea acestora prin planificare operațională și acțiuni concrete. Prin coordonare și integrare eficientă între aceste două concepte, o națiune poate atinge dezvoltarea și securitatea maritimă într-un mod coerent și eficient.

 Coordonarea dintre politica navală și strategia navală

Pentru a asigura o abordare cuprinzătoare și eficientă în domeniul naval, coordonarea dintre politica navală și strategia navală este esențială. Aceasta implică o comunicare și cooperare strânsă între decidenții politici, planificatorii strategici, comandanții militari și alte părți interesate.

Politica navală și strategia navală trebuie să fie aliniate în ceea ce privește obiectivele și direcțiile generale. În timp ce politica navală stabilește prioritățile și obiectivele generale ale unei națiuni în domeniul naval, strategia navală transformă aceste obiective în acțiuni concrete. Coordonarea între cele două asigură că strategia navală este în concordanță cu politica navală și că ambele se concentrează pe atingerea acelorași obiective.

Politica navală și strategia navală trebuie să fie integrate în procesul de planificare și implementare. Aceasta înseamnă că planificarea operațională a strategiei navale trebuie să fie în concordanță cu obiectivele stabilite în politica navală. Planurile și acțiunile strategice trebuie să susțină prioritățile și interesele naționale în domeniul naval.

Politica navală și strategia navală implică alocarea resurselor pentru dezvoltarea și funcționarea forțelor navale. Coordonarea eficientă a resurselor financiare, tehnologice și umane este esențială pentru implementarea cu succes a politicii și strategiei navale. Aceasta implică o planificare atentă și o distribuție echitabilă a resurselor în funcție de priorități și nevoi strategice.

Politica navală și strategia navală pot beneficia de colaborarea și cooperarea internațională. Într-o lume globalizată, amenințările și provocările maritime traversează granițele naționale și necesită o abordare multilaterală. Prin stabilirea de parteneriate și acorduri internaționale, o națiune poate întări securitatea și dezvoltarea sa navală și poate aborda în mod eficient provocările comune.

Politica navală stabilește direcția și obiectivele generale ale unei națiuni în ceea ce privește utilizarea resurselor maritime și protejarea intereselor naționale. Aceasta include aspecte precum apărarea coastelor și frontierelor maritime, securitatea navigației, exploatarea resurselor marine, promovarea comerțului maritim și protecția mediului marin. Politica navală este formulată de către decidenții politici și reflectă viziunea și interesele naționale în domeniul naval.

Pe de altă parte, strategia navală se concentrează pe implementarea practică a politicii navale prin planificare și acțiuni concrete. Strategia navală este elaborată de către planificatorii strategici și comandanții militari, având ca scop asigurarea eficienței și eficacității acțiunilor navale.

Cooperarea și interacțiunea dintre politica navală și strategia navală sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor în domeniul naval. Politica navală furnizează direcția și obiectivele generale, oferind cadrul strategic și orientări clare. Strategia navală transformă aceste obiective în acțiuni concrete, elaborând planuri și tactici specifice pentru implementare. În acest fel, strategia navală asigură coerența și coeziunea acțiunilor navale în concordanță cu politica navală.

De asemenea, coordonarea și colaborarea dintre diferitele niveluri de decizie și agenții implicate în politica navală și strategia navală sunt esențiale. Integrarea eforturilor și colaborarea între diferitele componente ale forțelor navale, agenții guvernamentale și partenerii internaționali asigură o abordare coerentă și sinergică în gestionarea dezvoltării și securității maritime.

Pentru a realiza o coordonare eficientă între politica navală și strategia navală, există câțiva factori cheie care trebuie luați în considerare:

 • Alinierea obiectivelor – politica navală și strategia navală trebuie să fie aliniate în ceea ce privește obiectivele și direcțiile generale. Politica navală stabilește prioritățile și obiectivele generale în domeniul naval, iar strategia navală traduce aceste obiective în acțiuni specifice și planuri de implementare. Prin asigurarea unei alinieri clare între aceste două concepte, se poate evita fragmentarea și se poate realiza o abordare coerentă și eficientă;
 • Integrarea planificării – politica navală și strategia navală trebuie să fie integrate în procesul de planificare. Planificarea strategică trebuie să fie orientată de obiectivele stabilite în politica navală și să țină cont de resursele disponibile. Prin integrarea acestor două aspecte, se poate obține o planificare coerentă și eficientă, asigurând utilizarea optimă a resurselor și realizarea obiectivelor stabilite;
 • Colaborare și comunicare – o coordonare eficientă necesită o colaborare strânsă între diferitele părți interesate. Decidenții politici, planificatorii strategici, comandanții militari și alte agenții implicate în domeniul naval trebuie să colaboreze și să comunice constant pentru a asigura o înțelegere comună și pentru a împărtăși informații relevante. Aceasta va facilita o implementare coerentă și sinergică a politicii și strategiei navale;
 • Evaluare și ajustare continuă – politica navală și strategia navală trebuie să fie supuse unei evaluări și ajustări continue. Pe măsură ce condițiile și amenințările maritime se schimbă, este important să se adapteze și să se actualizeze aceste două concepte pentru a răspunde noilor provocări. Prin monitorizarea constantă și evaluarea performanței, se poate asigura eficiența și eficacitatea acțiunilor navale.

În final, politica navală și strategia navală sunt două concepte interdependente și complementare care joacă un rol vital în dezvoltarea și securitatea națională pe mare. Coordonarea eficientă dintre aceste două concepte este esențială pentru a asigura o abordare coerentă și sinergică în domeniul naval. Prin alinierea obiectivelor, integrarea planificării, colaborarea și comunicarea, precum și evaluarea continuă, o națiune poate să-și consolideze capacitățile maritime și să-și protejeze interesele naționale într-un mod eficient și sustenabil.

Studii de caz: Politica navală și strategia navală la două națiuni diferite

Pentru a înțelege mai bine cum politica navală și strategia navală pot fi implementate și coordonate în practică, vom face două studii de caz pentru două națiuni diferite: Națiunea A și Națiunea B.

Națiunea A are o politică navală centrată pe protejarea intereselor maritime și promovarea securității în zona sa de influență. Obiectivele sale includ monitorizarea traficului maritim, combaterea pirateriei și contrabandei, protejarea resurselor marine și promovarea cooperării regionale în domeniul naval. Pentru a atinge aceste obiective, Națiunea A a dezvoltat o strategie navală care se concentrează pe întărirea flotei sale, instruirea și echiparea adecvată a personalului naval și cooperarea cu alți actori regionali, pentru asigurarea securității maritime. Politica navală și strategia navală sunt coordonate printr-un proces de planificare integrat, unde prioritățile politicii navale sunt reflectate în planurile și acțiunile strategice.

Pe de altă parte, Națiunea B are o politică navală axată pe proiecția puterii navale și protejarea intereselor sale în întreaga lume. Obiectivele sale includ desfășurarea de nave și echipaje în zonele strategice, sprijinirea operațiunilor de menținere a păcii și intervenție umanitară, precum și promovarea comerțului maritim și a influenței sale geopolitice. Pentru a atinge aceste obiective, Națiunea B a dezvoltat o strategie navală care se concentrează pe flexibilitatea și mobilitatea forțelor sale navale, cooperarea internațională și dezvoltarea tehnologică în domeniul naval. Coordonarea dintre politica navală și strategia navală se realizează prin intermediul unui comitet interministerial care asigură o abordare integrată și sinergică în gestionarea dezvoltării și securității maritime.

Comparând cele două cazuri, putem observa că politica navală și strategia navală sunt influențate de interesele și prioritățile naționale specifice fiecărei țări. Politica navală reflectă viziunea și direcția generală, în timp ce strategia navală transformă această viziune în acțiuni concrete. Coordonarea dintre cele două concepte este esențială pentru asigurarea unei abordări coerente și eficiente în domeniul naval.

De asemenea, observăm cum coordonarea politicii și strategiei navale implică o planificare integrată, colaborare și comunicare între diferitele niveluri de decizie și agenții implicate. Aceasta asigură utilizarea optimă a resurselor și o implementare eficientă a obiectivelor politice. De asemenea, coordonarea și colaborarea dintre diferitele componente ale forțelor navale, agențiile guvernamentale și partenerii internaționali sunt esențiale pentru a asigura o abordare coerentă și sinergică în gestionarea dezvoltării și securității maritime.

În plus, este important să menționăm că politica navală și strategia navală nu sunt entități statice, ci trebuie să fie adaptate și ajustate în funcție de schimbările din mediul maritim și de evoluțiile geopolitice. Amenințările maritime pot suferi modificări, iar tehnologia navală poate avansa rapid, ceea ce necesită o evaluare și actualizare constantă a politicii și strategiei navale. Prin urmare, procesul de monitorizare și evaluare continuă este crucial pentru a asigura o abordare eficientă și actualizată în gestionarea dezvoltării și securității maritime.

Ambele națiuni au politici de securitate maritimă valide, și nu există soluții bune și soluții proaste, ci doar  trebuie ca acestea să fie adaptate la specificul național și la interesele naționale, diferența venind din strategii, care vor trebui să corespundă ambițiilor politice.

În concluzie, politica navală și strategia navală sunt două concepte interdependente și complementare în domeniul naval. Politica navală stabilește direcția și obiectivele generale, în timp ce strategia navală se concentrează pe implementarea practică a acestor obiective. Coordonarea și colaborarea dintre cele două concepte sunt esențiale pentru a asigura o abordare coerentă și sinergică în gestionarea dezvoltării și securității maritime. Prin planificare integrată, colaborare și evaluare continuă, o națiune poate să-și consolideze capacitățile maritime și să-și protejeze interesele naționale într-un mod eficient și sustenabil pe mare

Politica de securitate maritimă versus strategia de securitate maritimă – o analiză comparativă

Securitatea maritimă joacă un rol vital în protejarea intereselor naționale ale unei țări în mediul maritim. În acest context, două concepte fundamentale sunt politica de securitate maritimă și strategia de securitate maritimă. În ciuda asemănărilor și interconexiunilor lor, aceste două concepte sunt distincte și aduc contribuții diferite la gestionarea securității în domeniul maritim. În continuare, vom examina și compara cele două concepte, evidențiind caracteristicile lor cheie și relațiile dintre ele.

Politica de securitate maritimă reprezintă un set de obiective, principii și orientări care guvernează abordarea generală a unei țări în asigurarea securității sale în mediul maritim. Aceasta poate include politici și regulamente privind apărarea națională, protejarea resurselor maritime, gestionarea traficului maritim, combaterea amenințărilor teroriste și criminale, promovarea cooperării regionale și multe altele. Politica de securitate maritimă este dezvoltată de guvern și reflectă interesele și valorile naționale, precum și provocările și amenințările specifice cu care se confruntă o țară în mediul maritim.

Pe de altă parte, strategia de securitate maritimă este un document detaliat care stabilește obiective specifice, priorități și acțiuni concrete pentru atingerea securității în mediul maritim. Aceasta reprezintă o planificare strategică a modului în care o țară intenționează să-și protejeze și să-și promoveze interesele maritime. Strategia de securitate maritimă ia în considerare resursele disponibile, capacitatea de acțiune a forțelor navale, parteneriatele internaționale și analizează amenințările și provocările actuale și anticipate. Strategia de securitate maritimă oferă o cale de acțiune coerentă și cuprinzătoare, care poate fi adaptată în funcție de evoluțiile în domeniul securității maritime.

Un aspect important în comparația dintre politica de securitate maritimă și strategia de securitate maritimă este nivelul de detaliu și orientare. Politica de securitate maritimă este mai generală și oferă un cadru global pentru abordarea securității maritime, în timp ce strategia de securitate maritimă este mai specifică și detaliată, indicând acțiuni concrete și priorități clare. Politica de securitate maritimă stabilește direcția generală și obiectivele de bază, în timp ce strategia de securitate maritimă oferă un plan de acțiune detaliat pentru implementarea acestor obiective.

De asemenea, politica de securitate maritimă și strategia de securitate maritimă sunt interconectate și se influențează reciproc. Politica de securitate maritimă furnizează ghidarea generală pentru elaborarea strategiei de securitate maritimă, iar strategia de securitate maritimă este concepută pentru a implementa obiectivele și principiile politicii de securitate maritimă.

În ceea ce privește procesul de elaborare, politica de securitate maritimă este dezvoltată de către autoritățile politice și decidenții guvernamentali, care țin cont de interesele naționale, în consultări cu diferitele părți interesate, inclusiv forțele navale, organizații maritime, industria navală și alte entități relevante. Pe de altă parte, strategia de securitate maritimă implică o analiză mai detaliată și o planificare strategică,  realizată de către experți și analiști în securitatea maritimă, cu consultarea și aportul autorităților și organizațiilor relevante.

Politica de securitate maritimă și strategia de securitate maritimă au, în esență, același scop: acela de a asigura securitatea și protecția intereselor naționale în mediul maritim. Cu toate acestea, diferența cheie constă în nivelul de abordare și detaliu. Politica de securitate maritimă stabilește direcția generală și obiectivele, în timp ce strategia de securitate maritimă oferă orientări mai specifice și acțiuni concrete pentru atingerea acestor obiective.

În final, politica de securitate maritimă și strategia de securitate maritimă sunt instrumente esențiale în asigurarea securității și protecției intereselor naționale în mediul maritim. Prin definirea unor obiective clare și prin elaborarea unui plan de acțiune adecvat, o țară poate aborda eficient amenințările și provocările în mediul maritim și poate promova securitatea și stabilitatea în această zonă critică. Coordonarea și sinergia dintre politica și strategia de securitate maritimă sunt cheia pentru o abordare eficientă și cuprinzătoare a securității maritime.

Astfel, politica de securitate maritimă și strategia de securitate maritimă sunt două concepte complementare și interdependente, care lucrează împreună pentru a asigura securitatea națională și protecția intereselor în mediul maritim. Prin aplicarea unei abordări integrative, care combină politica de securitate maritimă și strategia de securitate maritimă, o națiune poate să-și consolideze capacitățile și să abordeze eficient amenințările și provocările din mediul maritim.

Politica de securitate maritimă furnizează un cadru general și principii directoare, oferind direcția și obiectivele de bază pentru gestionarea securității maritime. Aceasta abordează aspecte complexe precum securitatea națională, protecția resurselor maritime, apărarea teritorială, cooperarea internațională și promovarea stabilității în regiunea maritimă. Politica de securitate maritimă este adesea formulată la nivel național, reflectând interesele și valorile națiunii și având în vedere contextul regional și global.

Pe de altă parte, strategia de securitate maritimă reprezintă o abordare mai specifică și operațională pentru implementarea politicii de securitate maritimă. Ea se concentrează asupra evaluării și identificării amenințărilor și vulnerabilităților specifice, formulând obiective concrete și acțiuni specifice pentru a răspunde acestor provocări. Strategia de securitate maritimă implică o planificare strategică detaliată, care include alocarea resurselor, dezvoltarea capacităților, cooperarea internațională și identificarea modalităților de adaptare și inovare în fața evoluțiilor tehnologice și geopolitice.

Relația dintre politica de securitate maritimă și strategia de securitate maritimă este una de complementaritate și interdependență. Politica de securitate maritimă furnizează direcția generală și obiectivele de bază, în timp ce strategia de securitate maritimă oferă un plan detaliat și măsuri specifice pentru atingerea acestor obiective. Politica de securitate maritimă stabilește principiile și valorile care ghidează strategia, iar strategia de securitate maritimă oferă modalități concrete de implementare și acțiune.

Coerența și coordonarea dintre politica de securitate maritimă și strategia de securitate maritimă sunt esențiale pentru o abordare eficientă și sinergică a securității maritime. Ele trebuie să fie aliniate și actualizate în mod regulat, pentru a răspunde noilor provocări și schimbări în mediul maritim. În plus, colaborarea dintre diferitele agenții guvernamentale, forțele navale, industria maritimă și partenerii internaționali este crucială pentru a implementa cu succes politica și strategia de securitate maritimă.

În concluzie, politica de securitate maritimă și strategia de securitate maritimă sunt două concepte interdependente și complementare în abordarea securității maritime. Politica de securitate maritimă furnizează direcția și obiectivele generale, în timp ce strategia de securitate maritimă oferă un plan de acțiune detaliat și măsuri specifice pentru a atinge aceste obiective. Prin integrarea politicii și strategiei de securitate maritimă, o națiune poate dezvolta o abordare coerentă și cuprinzătoare în gestionarea amenințărilor și promovarea securității în mediul maritim.

Mecanism legislativ

Ca mecanism legislativ pentru adoptarea unei politici maritime a României, pot exista variante în funcție de context și de prevederile legale existente. În general, procesul simplist ar putea include mai mulți pași.

Primul pas ar fi cel al elaborării unui proiect de lege sau a unui plan strategic de către Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor și/sau Ministerul Mediului, în colaborare cu alte departamente guvernamentale relevante, cum ar fi cele din Ministerul Agriculturii sau Ministerul Economiei.

Ar trebui să urmeze dezbaterea proiectului sau a planului în  Parlament, unde poate fi supus și unui proces de consultare publică. Dezbaterea se va încheia prin aprobarea proiectului sau a planului de către Parlament, prin votul majorității deputaților.

Urmează promulgarea proiectului sau a planului de către Președintele României și implementarea politicii sau strategiei de către departamentele guvernamentale responsabile, prin intermediul unui plan de acțiune detaliat și a unui mecanism de monitorizare și raportare.

Periodic sau ori de câte ori este nevoie, se va face evaluarea și revizuirea periodică a politicii sau strategiei, pentru a se asigura că răspunde nevoilor și obiectivelor actuale ale țării.

Știind faptul că la nivel mondial este utilizată o terminologie puțin diferită față de cea din Romania, va trebui să facem o sumară analiză a acesteia. Astfel, în România datorită specificului existenței zonei maritime, a zonei fluviale, Deltei Dunării, canalului navigabil Dunăre-Marea Neagră, se utilizează în mod uzual temenii: maritim -cu referire numai la sectorul Mării Negre și a Oceanului Planetar, fluvial – cu referire la Dunărea Maritimă și Fluvială și termenul naval, pentru a le îmbina pe cele două.

Pentru a face o corelație între terminologia națională și cea internațională, suntem de părere că trebuie adoptată terminologia internațională, care are alte semnificații. Astfel când vorbim de maritim, va trebui să includem și navigația pe fluviu și ape interioare, iar utilizarea termenului naval, trebuie să facă referire numai la partea militară. 

Definind sectorul maritim, putem afirma că acesta cuprinde activitățile care au loc în zonele marine sau în legătură cu acestea, cum ar fi:

 • navigația comercială și transportul maritim, care include transportul de mărfuri și pasageri pe mare;
 • pescuitul maritim, care include capturarea de pește, crustacee și alte specii marine;
 • exploatarea resurselor marine, cum ar fi extragerea petrolului sau a gazelor naturale din apele adânci sau exploatarea minereurilor marine;
 • turismul marin, care include croazierele, vacanțele pe plajă și activitățile recreative pe mare;
 • exploatarea energiei marine, cum ar fi energia eoliană sau a valurilor;
 • protejarea mediului marin, cum ar fi conservarea speciilor marine, a habitatelor și a ecosistemelor acvatice.

Definind sectorul fluvial, putem afirma că acesta cuprinde activități similare, dar care au loc pe râuri, lacuri și canale, cum ar fi:

 • navigația comercială și transportul fluvial, care include transportul de mărfuri și pasageri pe râuri și canale;
 • pescuitul fluvial, care include capturarea de pește, crustacee și alte specii din apele râurilor și lacurilor;
 • exploatarea resurselor fluviale, cum ar fi extragerea energiei hidraulice sau a minereurilor din apele râurilor;
 • turismul fluvial, care include croazierele pe râuri și lacuri și activități recreative pe apele curgătoare;
 • protejarea mediului fluvial, cum ar fi conservarea speciilor acvatice, a habitatelor și a ecosistemelor fluviale.

Acestea sunt elemente de pornire a unei analize mai ample, pentru a furniza argumente în favoarea elaborării și adoptării unei politici maritime naționale, iar pe baza acesteia, a unei strategii maritime naționale.

Elaborarea unei strategii maritime este un proces complex, care implică evaluarea unui set de factori geopolitici, militari, economici, tehnologici și ecologici, iar acești factori pot varia în funcție de țară și de contextul specific.

Cu toate acestea, există câțiva pași generali de urmat pentru a elabora o strategie maritimă:

Evaluarea intereselor naționale – primul pas este de a identifica obiectivele și interesele naționale legate de strategia maritimă. Acestea pot include protejarea intereselor economice, asigurarea securității maritime, promovarea cooperării internaționale, dezvoltarea capacităților militare și  altele;

Evaluarea amenințărilor și oportunităților – următorul pas este de a analiza factorii de securitate și de mediu care ar putea afecta interesele maritime naționale, inclusiv amenințările la adresa securității maritime, creșterea traficului naval, schimbările climatice etc. Aceasta va ajuta la identificarea oportunităților și amenințărilor specifice care ar putea influența strategia maritimă.

Dezvoltarea unor politici și obiective specifice – pe baza evaluării intereselor și amenințărilor, următorul pas este de a dezvolta politici și obiective specifice, care vor ghida strategia maritimă. Aceste politici și obiective pot include dezvoltarea capacităților de apărare, cooperarea regională, gestionarea resurselor marine etc.

Identificarea resurselor necesare – odată ce au fost stabilite obiectivele și politicii specifice, următorul pas este de a identifica resursele necesare pentru implementarea strategiei. Aceste resurse pot include investiții în infrastructură, dezvoltarea capacităților militare, cooperarea cu alte țări și altele.

Implementarea și monitorizarea – în final, este important să se implementeze strategia și să se monitorizeze progresul în raport cu obiectivele și politica. Aceasta poate include măsuri de urmărire a traficului naval, consolidarea capacităților de apărare și monitorizarea schimbărilor în mediul marin.

În concluzie, elaborarea unei strategii maritime necesită o abordare sistematică și un proces riguros de analiză și planificare.

Obiective

Strategia are ca scop protejarea intereselor maritime strategice ale României la nivel mondial, membră a Uniunii Europene și NATO. Obiectivele se referă la: securitatea generală și pacea, statul de drept, libertatea navigației, controlul frontierelor externe, infrastructura maritimă (porturi, conducte și cabluri subacvatice, parcuri eoliene etc.), resursele naturale și sănătatea mediului și pregătirea împotriva schimbărilor climatice.

Strategia maritimă a României consolidează legătura dintre securitatea internă și cea externă, combinând obiectivele strategiei Uniunii Europene de Securitate cu subiectele Economiei Albastre.

Acțiuni

Strategia Maritimă trebuie implementată printr-un plan de acțiune care abordează, în principiu, șase domenii cheie: cooperare națională și internațională; supraveghere maritimă; dezvoltarea capacităților; cercetare și inovare; managementul riscurilor; educație și antrenare.

Prin strânsă cooperare și coordonare, România poate să-și utilizeze mai bine resursele și poate intra în parteneriate internaționale mai eficiente și mai credibile.

România are nevoie de o politică maritimă și o strategie maritimă pentru a maximiza beneficiile economice și de mediu ale zonelor maritime ale țării și pentru a gestiona eficient resursele acvatice și costiere, beneficiile economice, sociale și de mediu ale activităților maritime și pentru a proteja interesele naționale în zonele maritime.

O politică și o strategie maritimă bine dezvoltate ar putea ajuta la dezvoltarea industriilor maritime, la îmbunătățirea cooperării regionale și la gestionarea eficientă a resurselor marine.

Situația actuală impune elaborarea politicii maritime și a strategiei maritime, adaptate specificului național, integrate în politicile și strategiile naționale ale României, putând deveni un proiect de țară pe baza unei largi consultări a mediului economic, social și guvernamental.


[1] Autor: Contraamiral Flotila (rtr) dr. Sorin LEARSCHI, director Forumul Securității Maritime, www.forumulsecuritatiimaritime.ro .

[2] https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securitate-si-aparare-comuna – accesat pe 20.03.2023.

[3] Promovarea securității naționale într-o manieră coerentă și integrată se referă la adoptarea unei abordări globale și cuprinzătoare pentru asigurarea securității unei țări. Aceasta implică coordonarea și integrarea eforturilor între diferitele instituții și agenții guvernamentale responsabile de securitatea națională, cum ar fi forțele de apărare, serviciile de informații, poliția, autoritățile de frontieră și alte organizații relevante.

[4] https://www.forumulsecuritatiimaritime.ro/are-nevoie-romania-de-o-politica-maritima-si-o-strategie-maritima/ – accesat pe 20.03.2023

[5] https://invatatiafaceri.ro/diferente/diferenta-dintre-strategie-si-politica/ – accesat pe 20.03.2023

[6] https://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-metode-impact.pdf – accesat pe 20.03.2023

[7] http://www.kropfpolisci.com/public.policy.anderson.pdf – – accesat pe 20.03.2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top