Sari la conținut

INTERESELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI LA MAREA NEAGRĂ, DUNĂRE ȘI OCEANUL PLANETAR

INTERESELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI LA MAREA NEAGRĂ, DUNĂRE ȘI OCEANUL PLANETAR-Autor: Dr. Constantin CIOROBEA[1]

Articol aparut in Studiu FSMReziliența maritimă a României în era amenințărilor hibride și importanța unei strategii de securitate maritimă

Poporul român a evoluat, în decursul timpului, în perimetrul ce cuprinde Carpații, Dunărea și Marea Neagră, iar istoria noastră este legată indispensabil de așezarea geografică în acest perimetru. Poziționarea Mării Negre și a fluviului Dunărea, între peninsula Balcanică, Europa de Est și Orientul Apropiat, reprezintă o sursă de hrană, o importantă zonă economică, o rută de transport, dar și o regiune care poate facilita proiecția puterii.

Geografic Marea Neagră,  este o mare semiînchisă care comunică cu Marea Mediterană numai prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, dar fluviile care se varsă în această mare și legăturile comerciale asigurate prin porturile ei, determină ca regiunea să devină o adevărată placă turnantă a transportului de mărfuri, gaze, produse petroliere și energie, a schimburilor internaționale. De asemenea prin fluviul Dunărea și Canalul Rin-Main-Dunăre, Marea Neagră este conectată, traversând prin mijlocul Europei de la est la vest, cu Marea Nordului. Iar prin Marea Azov și canalul Volga-Don, Marea Neagră este conectată la fluviul Volga, adică cu Marea Caspică și cu cea mai mare rețea de căi navigabile de pe teritoriul Federației Ruse, chiar și cu orașul Moscova prin canalul Moscova-Volga.

Regiunea Mării Negre reprezintă o importanță deosebită pentru Europa prin faptul că se află dispusă la intersecția principalelor coridoare est-vest și nord-sud, fiind situată geografic la intersecția, dar în același timp și la marginea, spațiilor europene, eurasiatice și din Orientul Mijlociu. Poziția geografică a regiunii permite realizarea proiecției elementelor de putere pe direcția acestor coridoare spre continentul european, prin regiunea balcanica și Europa Centrală, dar și spre estul Mediteranei, Caucazul de Sud și nordul Orientului Mijlociu. Dar, practic, Zona Extinsă a Mării Negre (ZEMN) nu este asimilată majoritar de nici unul din aceste spații, fapt ce a determinat ca regiunea să fie ignorată de experții în securitate ai fiecărui spațiu. Statele din regiune nu au rădăcini identitare și de cultură comune, cooperarea în diferite domenii (economie, politică și securitate) se rezumă în cel mai bun caz la aspecte bilaterale. Singurul lucru care creează o oarecare percepție unică este teama față de acțiunile imprevizibile ale Rusiei.

Situarea României în zona balcanică “unde se produce mai multă istorie decât se poate consuma” cum spunea W.Churchill face ca pentru țara noastră promovarea intereselor naționale în mediul maritim și fluvial, a spiritului de națiune cu ieșire la mare și la Dunăre (conștiința marinărească) și controlul gurilor Dunării să reprezinte interese vitale.

Interesele naționale ale României în domeniul maritim și fluvial

Fluviul Dunărea și coasta Mării Negre oferă României ieșire liberă la Oceanul Planetar[2] prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, Marea Mediterană și apoi prin canalul Suez la Oceanul Indian, respectiv prin strâmtoarea Gibraltar la Oceanul Atlantic. Deschiderea spre 71% din suprafața Pământului reprezintă o valoare inestimabilă pentru România în condițiile în care una din caracteristicile importante ale dezvoltării umane, în epoca modernă, este reprezentată de creșterea prezenței umane în Oceanul Planetar, prezență marcată de extinderea activității științifice, dar și economice pentru utilizarea resurselor mărilor și oceanelor. Importanța Oceanului Planetar, pe termen lung, va crește pentru toate statele, din cauza epuizării treptate a resurselor naturale terestre și a necesității continuării dezvoltării economice a statelor. Poate un exemplu privind importanța acordată de unele state acestui domeniu este reprezentat de Elveția, care are 37 nave, totalizând un milion de tone, operate de șase companii maritime.

Țara noastră trebuie să analizeze modul în care dezvoltarea activităților maritime și fluviale, creșterea potențialului maritim, poate sprijini o dezvoltare economică și socială durabilă, bunăstarea materială a populației și starea de securitate națională. Acest aspect este determinat de natura intereselor naționale ale României la Marea Neagră, Dunăre și Oceanul Planetar și de necesitatea de a contribui la securitatea și protecția acestora. Acest aspect subliniază faptul ca domeniul maritim și fluvial în care România își proiectează interesele este parte a sistemului geopolitic internațional, deoarece:

 • constatăm o implicare în regiune a NATO, UE și altor organizații în asigurarea stabilității, securității, dezvoltării economice și prosperității sociale, împreună cu țările riverane Mării Negre;
 • identificăm o cooperare eficientă între SUA și UE în sprijinirea Ucrainei și în aplicarea măsurilor de contracarare a tendințelor imperialiste ale Federației Ruse;

Alianța Nord-Atlantică și UE au demonstrat o întărire a capacitații de a se angaja în sprijinirea țărilor partenere împotriva acțiunilor agresive ale Rusiei, în cazul Ucrainei și Republicii Moldova;

Federația Rusă și-a menținut influența în regiune ,prin inițierea unor conflicte militare și prin susținerea conflictelor înghețate. Ca urmare, Rusia a devenit un jucător important în regiune și folosește Marea Neagră pentru a proiecta puterea în Marea Mediterană și Orientul Mijlociu;

observăm o promovare a dezvoltării și asumării unei identități regionale pentru țările riverane Mării Negre ca partener al Occidentului, fapt realmente posibil prin coagularea intereselor țărilor din regiune.

Faptul că prin fluviul Dunărea și prin ieșirea la Marea Neagră România are acces la Oceanul Planetar reprezintă un important factor care poate facilita dezvoltarea țării, dar în aceeași măsură solicită responsabilități privind implicarea în asigurarea securității, stabilității și exploatării fără îngrădiri a acestora. De asemenea, după acțiunile agresive și neprovocate ale Rusiei asupra Ucrainei, observăm producerea unor mutații geopolitice și geostrategice însoțite de o implicare tot mai activă a marilor actori internaționali și a organismelor internaționale. Acest aspect influențează în mod hotărâtor modul în care Romania își promovează și își apară interesele în regiunea Marii Negre, iar apărarea și promovarea intereselor în domeniul maritim și fluvial sunt nemijlocit dependente de puterea sa maritimă.

Aceasta, deoarece interesele maritime și fluviale ale României ar trebui să fie înțelese ca fiind parte a intereselor naționale, alături de celelalte componente: economice, politice, sociale, culturale, demografice etc. Interesele maritime și fluviale naționale sunt apărate în primul rând de Forțele Navale ale României, care au misiunea de a proiecta puterea statului în aceste medii, în sprijinul îndeplinirii obiectivelor naționale, oricând și oriunde este nevoie, dar și pentru a sprijini în aceeași măsură interesele Alianței și cele ale UE.

Este extrem de important ca domeniu maritim și fluvial, cu infrastructura lor și cu sistemele de aprovizionare, să fie sigure. Aspectele legate de promovarea și apărarea intereselor naționale în aceste domenii trebuie să rămână în sarcina structurilor care asigură puterea navală a României și trebuie să ne asiguram că impactul nu este resimțit de oameni în viața lor de zi cu zi.

Invazia ilegală a Ucrainei de către Rusia a demonstrat intensificarea rivalității dintre state asupra unor domenii concurente. Privind domeniul maritim și fluvial, acest lucru este subliniat prin perturbarea libertății de navigație pe mare și fluviu, prin dispute privind delimitările granițelor maritime sau prin utilizarea puterii militare și soft de către state pentru a promova interesele naționale proprii.

Interesul național de securitate[3],conform Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2020-2024, „este starea dezirabilă de existență a unei națiuni, a unei comunități organice și incluzive, care vizează apărarea și promovarea valorilor naționale fundamentale, asigurarea prosperității, garantarea respectării drepturilor și libertăților democratice, a protecției și securității membrilor ei.” Pornind de la interesele naționale de securitate, cuprinse în această strategie, putem identifica următoarele interese naționale ale României la Marea Neagră, Dunăre și Oceanul Planetar:

Garantarea suveranității, independenței și integrității teritoriale- presupune asigurarea securității cetățenilor și a bunurilor acestora, dar și securitatea bunurilor și a obiectivelor economice de stat sau particulare din mediul maritim și fluvial. Prin urmare, interesele maritime și fluviale pot fi văzute ca o extindere a teritoriului național. Aceasta include ctivele maritime și fluviale și implică protecția fizică și digitală a navelor noastre, a facilităților portuare și a infrastructurii maritime cheie, prin:

 • asigurarea independenței și integrității teritoriale, precum și a inviolabilității suveranității României asupra mării teritoriale, a apelor maritime interioare, a segmentelor aparținând țării noastre din fluviul Dunărea, a fundului și subsolului acestora și a spațiului aerian aferent;
 • promovarea intereselor României în domeniul maritim și fluvial prin contribuția la menținerea stabilității și securității în Marea Neagră și pe fluviul Dunărea, consolidarea influenței naționale și dezvoltarea unor parteneriate reciproc avantajoase în activitățile maritime și fluviale;
 • dezvoltarea potențialului maritim și fluvial, prin consolidarea capacităților de apărare în aceste areale;

Apărarea şi consolidarea statului de drept, prin asigurarea unui răspuns adecvat la amenințările de orice fel, respectivprin analizarea și identificarea măsurilor adecvate de răspuns la amenințările maritime și fluviale de orice natură. Amenințările de pe apă, situații în care este folosită suprafața apei pentru a provoca un incident, includ și nu se limitează la pescuitul ilegal, blocarea porturilor sau furtul. Amenințările din apă, situații în care sunt folosite marea sau fluviul ca mijloc de a atinge obiectivele pe uscat, includ și nu se limitează la contrabanda cu droguri, arme sau persoane. Amenințările sub apă sunt situațiile în care este folosit mediul submarin în scopuri ilicite, ilegale sau amenințătoare, inclusiv colectarea de informații, amenințarea infrastructurii submarine sau intenția ostilă. Această categorie de interese se poate realiza prin:

 • supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității economice și transfrontaliere, respectarea regimului juridic al frontierei de stat;
 • desfășurarea de activități maritime și fluviale, pentru a asigura și a proteja interesele naționale și pentru a contribui la menținerea stabilității regionale, inclusiv prin participarea la activitățile militare navale ale aliaților sau a partenerilor.

Asigurarea prosperității, a unei dezvoltări economice sustenabile, cu gestionarea judicioasă a resurselor pentru asigurarea bunăstării cetățenilor, prin asigurarea libertății de navigație pe căile de comunicații maritime și fluviale ca element esențial al asigurării condițiilor favorabile schimburilor comerciale la nivel internațional. Protecția și apărarea infrastructurii care asigură fluxul neîngrădit al informațiilor, producerea și transportul energiei reprezintă aspecte importante ale economiei naționale. Modalități de realizare:

 • menținerea controlului accesului de pe Dunăre în Marea Neagră, prin brațele fluviului, dar și pe Canalul Dunăre-Marea Neagră;
 • asigurarea drepturilor suverane și a jurisdicției proprii în zona economică exclusivă, pe platoul continental și în zonele maritime și fluviale de interes, în scopul exploatării economice și al desfășurării nestânjenite a activităților în acest spațiu;
 • diversificarea accesului la resursele aflate în zona fluvială, în Marea Negară dar și în Oceanul Planetar;
 • promovarea și asigurarea libertății de navigație pe căile de comunicații maritime și fluviale, dar și în marea liberă, inclusiv a libertății de zbor, de pescuit, de cercetare științifică, dreptul de a instala cabluri și conducte submarine, precum și dreptul de a explora și exploata resursele minerale din zona internațională a fundului mării;
 • dezvoltarea neîngrădită, protecția și apărarea infrastructurii de transport din spațiul maritim și fluvial național, necesară asigurării aprovizionării cu materii prime, dar și pentru facilitarea exporturilor;
 • instalarea și operarea în siguranță a platformelor și sistemelor de conducte offshore pentru exploatarea și transportul de materii prime, de hidrocarburi de importanță strategică pentru consumul intern;
 • instalarea și operarea în siguranță a sistemelor energetice regenerabile offshore și a sistemelor de transport al energiei electrice necesare consumului intern;
 • instalarea și operarea în siguranță a infrastructurii digitale și de telecomunicații;
 • întocmirea studiilor integrate și utilizarea rațională a resurselor și spațiilor din Marea Neagră pentru a asigura dezvoltarea economică și socială durabilă a României;

Promovarea valorilor naționale, protejarea, apărarea şi garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor. Chiar dacă țara noastră nu mai are multe nave sub pavilion propriu, interesele naționale impun ca România să își aducă contribuția împreună cu partenerii internaționali la asigurarea securității maritime și la libertatea navigației la scară globală, pentru navele altora. De asemenea trebuie să promovăm valorile naționale prin exercitarea diplomației navale și promovarea imaginii naționale prin intermediul navelor militare, astfel:

 • exercitarea diplomației maritime și promovarea imaginii naționale prin intermediul drapelului național;
 • promovarea valorilor naționale și exploatarea neîngrădită a potențialului turistic din zona maritimă și fluvială;
 • asigurarea protecției vieții umane pe mare și fluviu în zona de responsabilitate;
 • protejarea patrimoniul cultural subacvatic și prevenirea activității ilegale în acest domeniu.

Prevenirea efectelor schimbărilor climatice. Este important ca infracțiunile de mediu pe mare și fluviu să fie văzute ca fiind egale cu amenințările de siguranță sau securitate și trebuie acționat pentru promovarea siguranței ecologice în timpul lucrului pe mare și fluviu, prevenirea poluării, asigurarea eliminării deșeurilor de producție și de consum, conservarea biodiversității mediului acvatic, inclusiv a Deltei Dunării.

Interesele naționale ale României la Marea Neagră, Dunăre și Oceanul Planetar

În concluzie putem spune că interesele naționale ale României la Marea Neagră, Dunăre și Oceanul Planetar sunt următoarele:

 • Asigurarea independenței și integrității teritoriale, precum și a inviolabilității suveranității României asupra mării teritoriale, a apelor maritime interioare, a segmentelor aparținând țării noastre din fluviul Dunărea, a fundului și subsolului acestora și a spațiului aerian aferent;
 • Menținerea controlului accesului de pe Dunăre în Marea Neagra, prin brațele fluviului, dar și pe Canalul Dunăre-Marea Neagră;
 • Asigurarea drepturilor suverane și a jurisdicției proprii în zona economică exclusivă, pe platoul continental și în zonele maritime și fluviale de interes în scopul exploatării economice și al desfășurării nestânjenite a activităților în acest spațiu;
 • Promovarea intereselor României în domeniul maritim și fluvial prin contribuția la menținerea stabilității și securității în Marea Neagră și pe fluviul Dunărea, consolidarea influenței naționale și dezvoltarea unor parteneriate reciproc avantajoase în activitățile maritime și fluviale;
 • Dezvoltarea potențialului maritim și fluvial, prin consolidarea capacităților de apărare în aceste areale;
 • Promovarea și asigurarea libertății de navigație pe căile de comunicații maritime și fluviale, dar și în marea liberă, inclusiv a libertății de zbor, de pescuit, de cercetare științifică, dreptul de a instala cabluri și conducte submarine, precum și dreptul de a explora și exploata resursele minerale din zona internațională a fundului mării;
 • Dezvoltarea neîngrădită, protecția și apărarea infrastructurii din spațiul maritim și fluvial național;
 • Instalarea și operarea în siguranță a platformelor și sistemelor de conducte offshore pentru transportul de materii prime și hidrocarburi de importanță strategică pentru consumul intern;
 • Instalarea și operarea în siguranță a sistemelor energetice regenerabile offshore și a sistemelor de transport al energiei electrice necesare consumului intern;
 • Exploatarea neîngrădită a potențialului turistic din zona maritimă și fluvială;
 • Desfășurarea de activități maritime și fluviale pentru a asigura și a proteja interesele naționale și pentru a contribui la menținerea stabilității regionale, inclusiv prin participarea la activitățile militare navale ale aliaților sau ale partenerilor;
 • Asigurarea protecției vieții umane pe mare și fluviu în zona de responsabilitate;
 • Asigurarea siguranței ecologice în timpul lucrului pe mare și fluviu, prevenirea poluării, asigurarea eliminării deșeurilor de producție și de consum, conservarea biodiversității mediului acvatic, inclusiv a Deltei Dunării;
 • Întocmirea studiilor integrate și utilizarea rațională a resurselor și spațiilor din Marea Neagră pentru a asigura dezvoltarea economică și socială durabilă a României.

Importanța, complexitatea, amploarea și diversitatea acestor interese ale României determină necesitatea ca țara noastră să fie în măsură, singură, împreună cu partenerii sau în cadru aliat să își apere și să își promoveze interesele la Marea Neagră, Dunăre și Oceanul Planetar. Acest deziderat nu poate fi asigurat fără ca Romania să înceapă să acționeze pentru promovarea intereselor proprii în regiune.

Țările cu ieșire la mare au datoria ca în cadrul acțiunilor de politică externă să își promoveze interesele privind Oceanul Planetar și să își dezvolte capabilitățile de apărare în domeniul maritim, iar în cazul României și fluvial, în condițiile în care de acest spațiu poate depinde dezvoltarea economică a țării respective. Din această perspectivă, Romania este obligată să își exercite rolul de putere maritimă regională. Această obligație trebuie sa fie susținută doctrinar de „Strategia Națională de Apărare”. În condițiile actuale, Romania nu se poate sustrage de la responsabilitățile regionale reprezentate de promovarea și asigurarea unui climat de stabilitate și securitate în regiunea Mării Negre.

In acest context geopolitic, România poate reprezenta un centru de coagulare a intereselor regionale, un vector de stabilitate, democrație și de promovare a valorilor euroatlantice în regiune. Din aceste considerente, țara noastră, prin definirea și promovarea deschisă și în mod clar a propriilor interese în mediul maritim și fluvial, poate deveni un vector al intereselor euroatlantice în regiune, în condițiile în care este tot mai evident că interesele Alianței și ale Europei sunt și ale României.


[1] Autor: Contramiral(rtr) Dr. Constantin CIOROBEA, redactor sef, Forumul Securitatii Maritime, www.forumulsecuritatiimaritime.ro . 

[2] http://www.isj.gl.edu.ro/RED_GEO/LIC_GEO/Materiale%20informative/2.%20Oceanul%20Planetar%20-%20material%20informativ.pdf

[3] Strategia Naţională de Apărare a ţării pentru perioada 2020-2024/ https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top